Skarbiec Książęcy, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi sprawy finansowo-księgowe Dworu Książęcego oraz Księstwa Furlandii i Luindoru. W przypadku obu podmiotów zakres zadań jest niemalże identyczny, z tym, że w przypadku Księstwa jest ich znacznie więcej i są bardziej złożone, gdyż wiążą się z realizacją Dekretu Książęcego o finansach publicznych Księstwa.

W tym miejscu naszego serwisu znajdziesz kompleksowe i bogato opracowane dane finansowe, księgowe i ekonomiczne na temat Dworu Książęcego, poradniki i przewodniki po finansach Unii Saudadzkiej oraz odnośniki do Skarbu Księstwa i analogicznych danych, z tym że w skali całej prowincji.

Publikacje: