HISTORIA MIASTA
Założycielem miasta jest Jego Książęca Mość Martin wicehrabia van Buuren. Powstało ono na mocy Postanowienia Księcia Furlandii z dnia 11 grudnia 2007 roku. Równocześnie z ogłoszeniem nowej Konstytucji Księstwa Furlandii stało się Stolicą Księstwa. W zamyśle jego Założyciela było stworzenie miasta, które będzie centrum administracyjnym, politycznym a także kulturowym, rozrywkowym oraz społecznym. Projekt ten został w pełni zrealizowany. Książęcej Miasto Buuren usytuowane jest w miejscu ruin historycznego Miasta – Erenburg.
Uroczyste otwarcie miasta nastąpiło 10 lutego 2008 roku – w dzień przyjazdu Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura, Króla Dreamlandu na furlandzką ziemię.
Historia miasta nabrała ponownie blasku po powrocie JE Martina markiza de Joustin (van Buuren) do Królestwa Dreamladu i ponowne objęcie funkcji Namiestnika Koronnego – już ze względu na połączenie Księstwa Furlandii z Księstwem Luindoru został Księciem Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru (zwanym w prawie federalnym Unią Saudadzką). Na mocy dekretu Książę Zjednoczonego Księstwa ożywił ponownie kompleks pałacowy ustanawiając w tym miejscu Dwór Księcia Zjednoczonego Księstwa.