Historycznie w miejscu dzisiejszego Dworu Jego Książęcej Mości Księcia Furlandii i Luindoru mieścił się Dwór Księcia Furlandii – Dwór został założony wraz z budową miasta w roku 2008. Rozmach, sława, a także estetyka kompleksu pałacowego przyćmiły już niejednokrotnie inne pałace czy siedziby książąt prowincji Królestwa Dreamlandu – JKW Artur Piotr, który niegdyś zasiadał na tronie Księstwa Luindoru, otwierając Ogrody Namiestnikowskie wspomniał, iż „Budynek (przyp. Pawilon Namiestnika) w zasadzie parterowy, z piętrem w skrzydle centralnym, nie stanowi szczególne obszernej rezydencji namiestniczej. Po tym względem nie może nawet równać się z Pałacem Książęcym w Buuren (…)„.

Budowa kompleksu pałacowego była osobiście nadzorowana przez założyciela miasta Martina de Joustina (ówcześnie van Buuren). Herb nadany w akcie założenia miasta składa się z lwa z podwójnym ogonem w mitrze książęcej na niebieskim tle, stał się równocześnie pierwszym herbem Dworu Książęcego. Obecnie ze względu na połączenie Luindoru i Furlandii Dwór mianuje się herbem podzielonym w słup, na którego lewej stronie znajduje się herb Buuren, a na którego prawej stronie widnieją dwie korony dawnych księstw, nad którymi znajduje się korona zjednoczonego księstwa. Posługiwanie się tym herbem jednakże nie wyklucza posługiwania się herbem osoby obecnie panującej w Księstwie Furlandii i Luindoru.