Książę jest lennikiem Króla władającym Unią Saudadzką (Księstwem Furlandii i Luindoru). Do 2015 roku był namiestnikiem koronnym powoływanym przez Króla. Był to wynik dopustu stosowania krajowej tytulatury, dzięki czemu obu zwrotów do dziś można używać zamiennie. Książę Furlandii i Luindoru znajduje się w bliskim otoczeniu Króla Dreamlandu, podobnie jak powoływani przez dreamlandzkiego monarchę Lord Gubernator Domeny Królewskiej oraz Wicekról Scholandii. Król Dreamlandu jest ich zwierzchnikiem, więc Księcia Furlandii i Luindoru można zaliczyć do ziemskich urzędników królewskich (w odróżnieniu od dworskich urzędników królewskich, czyli takich, którzy przebywają z Królem Dreamlandu na jego Dworze). Książę jest także osobą szczególnie związaną z pracą na rzecz nowych, młodych obywateli, gdyż ma prawo administrowania Centralnym Rejestrem Mieszkańców w części dotyczącej obszaru jego władzy, a także innymi rejestrami, jak np. Centralnym Rejestrem Instytucji i Przedsiębiorstw.

Konstytucja Księstwa Furlandii i Luindoru (patrz: Konstytucja Styczniowa) stanowi, iż Książę jest naczelnym organem władzy krajowej i na nim spoczywa największa odpowiedzialność za losy prowincji. Książę sprawuje władzę ustawodawczą (wydając dekrety książęce) i wykonawczą (realizując prawo uchwalone na szczeblu federalnym i odnoszące się do działania prowincji oraz wykonując dekrety). W przeszłości Książę posiadał również uprawnienia władzy sądowniczej w pierwszej instancji. W Księstwie Furlandii i Luindoru, jako jedynej prowincji Królestwa Dreamlandu, działał sąd krajowy, zwany książęcym. Książę może także ustanawiać różne organy i instytucje krajowe oraz kształtować życie lokalne w sposób w zasadzie autonomiczny, ograniczany głównie prawem federalnym. Najważniejszymi instytucjami wspomagającymi pracę Księcia jest Dwór Książęcy oraz zarządcy miast.

Jeżeli masz pytania i chcesz szybko odnaleźć się w Królestwie Dreamlandu oraz Księstwie to kontakt z Księciem jest najlepszą i najkrótszą drogą. Z pewnością uzyskasz niezbędne wsparcie i wskazówki.

Obecnie Księciem jest Jego Książęca Mość Daniel książę von Witt, do którego kontakt znajdziesz w zakładce: Skład Dworu.

 1. STED ASKETIL
  Książę od 11.12.2011 do 14.12.2011
 2. MICHAŁ VON NADOLANCZYK
  Książę od 14.12.2011 do 05.01.2012
 3. MARTIN DE JOUSTIN
  Książę od 05.01.2012 do 09.02.2013
 4. DANIEL VON WITT
  Książę od 09.02.2013 do 17.04.2014 i ponownie od 09.09.2015 do chwili obecnej