W skład Dworu Książęcego wchodzą różne osoby z statusem członka Dworu lub urzędnika dworskiego, niekiedy posiadając oba te statusy jednocześnie. Wynika to z obowiązującego prawa, które określa przywileje włączenia na Dwór określonych osób z racji ich pozycji lub zajmowanego stanowiska – wówczas można mówić o członkach Dworu. Mówiąc zaś o urzędnikach dworskich mamy na myśli całą świtę dworską, która jest powoływana i odwoływana przez Księcia i wspomaga go w realizowaniu jego zadań i kompetencji. Urzędnicy dworscy są jednocześnie urzędnikami prowincji.

CZŁONKOWIE DWORU KSIĄŻĘCEGO:

Książę Furlandii i Luindoru Daniel von Witt, daniel_lukas[at]interia.pl
Jego Królewska Wysokość Marcin I Mikołaj, Książę Senior, marcin.mikolaj.r[at]gmail.com
Marszałek Książęcy (vacat)

DWÓR KSIĄŻĘCY:

Marszałek Książęcy (vacat)
Kanclerz Książęcy Fryderyk Orański-Nassau, Dyrektor Kancelarii Książęcej
Skarbnik Książęcy (vacat), Dyrektor Skarbca Książęcego
Szambelan Książęcy Oskar ben Grozny Witt, Dyrektor Departamentu Domowego

oraz

Nadleśniczy Nadworny Auksencjusz Butodziej-Witt, Dyrektor Lasów Książęcych
Cześnik Nadworny (vacat), Dyrektor Winnic Książęcych
Koniuszy Nadworny (vacat), Dyrektor Stajen Książęcych