buuren hirshberg one

Logo Strefy „arkofur”

Furlandzko-Hirshberdzka Miejska Strefa Ekonomiczna
ARKOFUR Książęce Miasto Buuren – Hirshberg-Arkopolis

Strefa arkofur to projekt współpracy na poziomie jednostek administracyjnych w Królestwie DreamlanduZjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirshbergii i Weerlandu. Dotyczy współpracy między Zjednoczonym KsięstwemKrólewską Gubernią Hirshbergii. Strefa została ustanowiona mocą postanowienia książęcego z dnia 19 grudnia 2013 roku Akt Erekcyjny ustanowienia Furlandzko-Hirshberdzkiej Miejskiej Strefy Ekonomicznej „ARKOFUR” w Książęcym Mieście Buuren.

Cele:

(1)   Promocja miast
(2)   Promocja państw
(3)   Rozwój przedsiębiorczości
(4)   Zwiększanie mobilności i aktywności mieszkańców
(5)   Zwiększanie dobrobytu

arkofur cc buuren

Obszar Strefy „arkofur” w Buuren

 Środki realizacji celów:

(1)   Prowadzenie kampanii informacyjnych
(2)   Wydawanie biuletynu informacyjnego o wydarzeniach biznesowych
(3)   Tworzenie ekonomicznych zachęt do prowadzenia firmy
(4)   Prowadzenie wspólnych projektów związanych z infrastrukturą (drogi, koleje, lotniska) i ochroną środowiska (parki, miejskie rezerwaty, ogrody zoologiczne i botaniczne)
(5)   Prowadzenie wspólnych projektów biznesowych (branże: usługi finansowe, budownictwo, kolej, transport lotniczy, przemysł precyzyjny itp.)
(6)   Zwiększanie zatrudnienia w strefie
(7)   Tworzenie atrakcyjnych form „zabawy w prowadzenie firmy” w strefie

Zasady partnerstwa:

(1)   Udzielanie automatycznej pomocy prawnej niezbędnej do założenia firmy krajowej w drugim, zagranicznym mieście strefy
(2)   Nieodpłatne lub za bardzo niską opłatą udostępnianie gruntów i nieruchomości w strefie na cele prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy z zagranicy, gdzie leży drugie miasto strefy
(3)   Bieżący kontakt i możliwość rozwoju strefy o kolejne miasta, także w innych krajach
(4)   Wzajemna pomoc i zaufanie