Domena Książęca to obszary Księstwa Furlandii i Luindoru, które dawniej były wyłączone spod władzy komesów palatynatów, a dziś są wyłączone spod władzy lenników i podlegają bezpośrednio Księciu. Została ustanowiona 3 marca 2012 roku i objęła wówczas cztery miejscowości wraz z przyległościami:

  1. Agendart, który jest konstytucyjną stolicą Unii Saudadzkiej
  2. Książęce Miasto Buuren, które jest stolicą faktyczną (siedzibą władz Księstwa), a także stolicą Furlandii
  3. Saudade, które jest stolicą Luindoru
  4. Erenburg, nowo lokowane (2013) miasto przylegające do Buuren

Zamek Toussaint należał do Domeny Książęcej do dnia 6 marca 2014 roku.

W maju 2013 roku ustalono precyzyjne granice i obszar Domeny Książęcej, włączając w jej skład ponadto wszystkie nieruchomości zakładów książęcych (przedsiębiorstw podlegających Dworowi Książęcemu, które dostarczają nań wyrobów i usług niezbędnych do jego funkcjonowania), które znajdują się na terytorium Księstwa, o ile ich siedziby leżą na terenie miejscowości Domeny Książęcej. Tym sposobem w Domenie Książęcej znalazły się także:

  • winnice i posiadłości Winnic Książęcych w Alhambrze,
  • Hipodrom i Wyścigowe Tory Jeździeckie Stajen Książęcych w Segali,
  • kopalnie żelaza Kopalni Książęcych w Górach Candyjskich.

Powierzchnia Domeny Książęcej wynosiła więc wówczas 394 km2, co stanowiło mały ułamek całkowitego obszaru Księstwa.

Na wyodrębnionych obszarach Domeny Książęcej władzę w imieniu Księcia sprawować mogą: zarządcy (w miastach), burgrabiowie (na zamkach), wielkorządcy (na wsiach) oraz kierownicy zakładów książęcych w tych jednostkach. Wszyscy oni posiadają przywilej członkostwa na Dworze Książęcym.

W listopadzie 2013 roku Domena Książęca uzyskała symbole – herb, flagę i chorągiew. W przepisach określono także, że miejscowości wchodzące w skład Domeny Książęcej będą posiadać na swoich herbach mitrę książęcą, która ma symbolizować bezpośrednią władzę Księcia. Ponadto w przypadku Buuren mitra jest wypełniona purpurą na znak, że w tym mieście znajduje się siedziba Dworu Książęcego.

Od końca 2015 roku Domena Książęca obejmuje wszystkie terytoria poza lennami: Marchią Alizon w Luindorze.

Historyczne miejscowości Domeny Książęcej: