Straż Książęca to oddział jednej chorągwi wojsk Księstwa, który jest decyzją Księcia przeznaczony do ochrony Księcia, Dworu Książęcego, Domeny Książęcej i jej miast (także w charakterze straży miejskiej) oraz gości Księcia z Królestwa jak i zagranicy.

Dowódcą Straży Książęcej jest vacat, Dowódca Regimentu Książęcego.

W skład chorągwi Straży Książęcej wchodzą 4 plutony, każdy po 48 piechurów:

  1. Pluton Straży Pałacowej – stacjonujący w Książęcym Mieście Buuren, w koszarach na terenie Kompleksu Pałacowego Atving, służący do ochrony Księcia i obszaru pałacowego,
  2. Pluton Straży Erenburskiej – stacjonujący w Książęcym Mieście Buuren, w koszarach na Zamku Erenburg, pełniący funkcje porządkowe na terenie miasta i uczestniczący w obchodach rocznicowych czy wizytach gości,
  3. Pluton Straży Stołecznej – stacjonujący w Agendart, w koszarach na terenie Zespołu Pałacowo-Zamkowego, służący do ochrony kompleksu oraz skarbców złota i monet,
  4. Pluton Straży Luindorskiej – stacjonujący na Zamku Touissaint, a w czasie wizyt Księcia w Saudade przenoszący się na ten okres do stolicy Luindoru; jego zadaniem jest ochrona luindorskich części Domeny Książęcej.