KOMPLEKS PAŁACOWY

W mieście znajdują się najważniejsze instytucje administracji lokalnej. Znajduje się 5 pałaców, w tym 4 w jednym tzw. Kompleksie Pałacowym:

Pałac Księcia Zjednoczonego Księstwa
Książęcy Pałac Atving,
 w którym siedzibę ma Książę oraz apartamenty swoje posiadają Książęta Seniorowie. Znajdują się tutaj również pokoje dla gości Księcia Zjednoczonego Księstwa. To z tego budynku Książę kieruje Księstwem. Tutaj odbywają się wszelkiego rodzaju audiencje i spotkania.

Pałac Essor
Jest siedzibą Sądu Książęcego. W pałacu znajdują się prywatne apartamenty Prezesa Sądu, sale sądowe, archiwa oraz Kancelaria Prezesa Sądu Książęcego. Pałac Essor w swojej historii mieścił kiedyś siedzibę Kanclerza, a później Rządu Krajowego Księstwa Furlandii – po zmianach ustrojowych rząd został zniesiony ze względu na problemy demograficzne Księstwa Furlandii. Po połączeniu Księstwa Furlandii i Luindoru w Pałacu Essor znajdował się jedynie Sąd Krajowy Furlandii, który został wkrótce zastąpiony Sądem Książęcym, który swoją jurysdykcją obejmuje cały obszar Zjednoczonego Ksiestwa Furlandii i Luindoru.

Pałac Conseil
Jest siedzibą Marszałka Książęcego, Kancelarii Książęcej, Skarbca Książęcego i Kwatery Dowództwa Regimentu Książęcego. Marszałek jednak ze względów praktycznych bardzo często przebywa w Książęcym Pałacu Atving gdzie codziennie przygotowuje i realizuje z Księciem plany rozwoju dla Zjednoczonego Księstwa. W historii tego pałacu można powiedzieć, że to tutaj zapadały najważniejsze decyzje dla Księstwa. Znajdowały się tutaj sala obrad oraz biura Radnych. W przypadku kilkudniowych sesji Rady, w Pałacu znajdują się pokoje, które były przeznaczone dla Radnych. Pałac Conseil posiada wspaniałe ogrody, w których zamontowana jest wspaniała fontanna. W Pałacu Conseil ma siedzibę Zarządca w Domenie Książęcej dla Książęcego Miasta Buuren (o ile zostaje powołany) oraz mieści się magistrat. W zachodniej części Pałacu Conseil Zarządca posiada swoje prywatne apartamenty.

Pałac Buuren
Jest prywatną rezydencją rodziny Buuren – założycieli miasta.