winniceWINNICA KSIĄŻĘCA

Winnica Książęca (B78699) to zakład książęcy podległy Księciu i jego Dworowi, prowadzący działalność w branży rolnictwa i przemysłu spożywczego – ściśle zaś w branży produkcji win. Przedsiębiorstwem zarządza Cześnik Nadworny będący członkiem Dworu Książęcego. Stanowisko to piastuje obecnie Jego Ekscelencja Tobiasz von Richtoffen (od 30 kwietnia 2013 roku).

Siedziba Winnicy Książęcej mieści się w Książęcym Mieście Buuren przy ul. Winiarzy 1 (Dzielnica Ereńska). Uprawy winorośli prowadzone są natomiast w dwóch winnicach położonych nieopodal miast: Buuren i Alhambra. Zróżnicowanie położenia winnic wpływa najbardziej na produkcję – mikroklimat Buuren jest nieco zimniejszy od tego panującego w Alhambrze, dlatego w tym pierwszym mieście produkuje się głównie wina wytrawne, natomiast w drugim – słodkie.