Zgodnie z postanowieniem książęcym miastem oraz przyległymi terenami zarządza JE Tomasz von Petrowitz. JE został mianowany „Zarządcą w Domenie Książęcej”, gdyż jak zapewnił Jego Książęcą Mość jest w stanie zaopiekować się miastem i nadać jemu nowego charakteru, ożywić.

Zarządca Miasta urzęduje w Pałacu Conseil przy alei Pałacowej.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .