dobra ksiazece

Logo Dóbr Książęcych

Dobra Książęce są zakładem książęcym w rozumieniu Dekretu Książęcego z dnia 30 kwietnia 2013 roku z późniejszymi zmianami o zakładach książęcych. Działają na podstawie Statutu z dnia 14 marca 2014 roku. Przedsiębiorstwo powstało z połączenia trzech istniejących przed 14 marca 2014 roku firm: Winnic Książęcych, Stajen Książęcych oraz Kopalni Książęcych. Pod względem formalnym zostały one zlikwidowane na podstawie własnych przepisów statutowych oraz prawa, o którym mowa wyżej, natomiast faktycznie ich majątek i dorobek został przekazany właśnie na rzecz Dóbr Książęcych, w ramach których funkcjonować będą w dalszym ciągu jako zależne od zakładu jednostki organizacyjne.

Od 14 marca 2014 roku, na podstawie postanowienia książęcego Dobra Książęce tworzą:

  1. Winnica Książęca.
  2. Stajnie Książęce.
  3. Kopalnie Książęce.