Historia


Historia Furlandii jest bardzo burzliwa, różnorodna, tragiczna, ale i godna chwały. Najważniejsze, aby żyła w pamięci Furlandczyków, dlatego musimy ją ciągle odkrywać i pielęgnować. Historię Furlandii można podzielić na cztery podstawowe okresy:

  1. Erę historii przedinternetowej (do 1998 roku)
  2. Erę Księstwa Furlandii (od 1998 roku do 2011 roku)
  3. Erę Palatynatu Furlandii (od 2012 roku do 2015 roku)
  4. Erę kraju furlandzkiego (od 2015 roku do chwili obecnej)

Niektóre działy historii Furlandii nie są jeszcze opracowane. Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem badań i opracowaniem informacji na ich temat – zgłoś się do Księcia Furlandii i Luindoru.