Władze


Najwyższym organem władzy na obszarze Furlandii był w okresie 2012-2015 Komes Palatynatu Furlandii. Statut Palatynatu Furlandii tak wyrażał się na temat jego kompetencji i uprawnień:

Komes sprawuje zarząd Palatynatem i w tych granicach w szczególności:
(a) sprawuje swoją godność do czasu odwołania go przez Księcia Zjednoczonego Księstwa;
(b) reprezentuje Palatynat w ramach Zjednoczonego Księstwa;
(c) za zgodą Księcia mianuje urzędników niezbędnych do sprawnego działania palatynatu;
(d) za zgodą Księcia tworzy niezbędne urzędy;
(e) wnioskuje o nadanie orderów i odznaczeń krajowych;
(f) składa na ręce Księcia miesięczny raport ze swojej działalności;
(g) zobowiązany jest do troski o dobro powierzonych ziem.

Po reformie konstytucyjnej w 2015 roku palatynaty zostały zlikwidowane, a w ślad za nimi urząd komesa. Od tamtej pory bezpośrednią władzę nad Furlandią sprawuje Dwór Książęcy.