Atlas


Położenie geograficzne

Furlandia leży w południowo-zachodniej części Królestwa Dreamlandu, obejmując obszar 57.300 km2. Leży na dwóch wyspach: Wielkiej Furii (25.600 km2), Małej Furii (7.900 km2) oraz na Półwyspie Furlandzkim (23.800 km2).

Granice

Od strony południowej i południowo-zachodniej Furlandia posiadała granice morskie z dwoma państwami, które dziś już nie istnieją:

  • Wielkim Księstwem Solardii
  • Wicekrólestwem Indii Skarlandzkich

W obrębie Królestwa Dreamlandu Furlandia graniczy z:

  • Luindorem – granica ma 170 km długości
  • Weblandem (należącym do Domeny Królewskiej) – granica ma 140 km długości

Stolica

Stolicą Furlandii jest Książęce Miasto Buuren, położone na Półwyspie Erenburskim w południowo-zachodniej części wyspy Wielka Furii. Dawniej stolicą była Alhambra. Na terytorium Furlandii zlokalizowana jest również stolica Księstwa Furlandii i Luindoru – Agendart, który leży tuż przy granicy z Luindorem. Od tej krainy dzieli miasto zaledwie 15 km.

Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni jest zróżnicowane. Występuje każdy rodzaj ukształtowania pionowego: niziny, wyżyny i góry. Krainę Furlandii oblewają wody kilku mórz: na północy wody Morza Północnofurlandzkiego (między Małą Furii a Półwyspem Furlandzkim), od zachodu wody Morza Południowofurlandzkiego (między Małą Furii a Wielką Furii) oraz Morza Zdradliwych Wód (na wschód od Półwyspu Furlandzkiego i Wielkiej Furii) i Morza Micero (na południu). Cała linia brzegowa Furlandii ma długość 2.060 km, natomiast granice lądowe mają 310 km długości.

Wielki Atlas Furlandii

W sierpniu 2012 roku Wydział Kartografii i Urbanistyki Urzędu Palatynatu Furlandii wydał Wielki Atlas Furlandii, który możesz zobaczyć tutaj. Możesz również przejrzeć jedynie wybrane mapy z tego atlasu w wersji najbardziej aktualnej, wybierając je z poniższej listy map.

Mapy

W skład Wielkiego Atlasu Furlandii wchodzą następujące mapy: mapa administracyjna, mapa hipsometryczna, Półwysep Furlandzki, Mała Furii, Wielka Furii, Mapa stref klimatycznych, mapa temperatur stycznia, mapa temperatur lipca, mapa opadów rocznych, mapa tektoniczna, mapa potencjalnej roślinności naturalnej, mapa lasów i gospodarki leśnej (w tym mapa lesistości), mapa fauny, mapa ochrony środowiska i zagrożeń naturalnych, mapa transportu, mapa zasobów naturalnych, mapa przemysłu, mapa gleb i przydatności rolniczej gleb, mapa rolnictwa, mapa turystyki.