Kultura


 

 Galeria Literacka 

Galeria Literacka to instytucja kulturalna założona w 2006 roku przez ówczesnego Burmistrza Miasta Agendart w celu wypełnienia pustki kulturalnej jaka była zauważalna w mieście. W przeciągu roku instytucja ta urosła do rangi co najmniej krajowej, dzięki czemu została zauważalna w całej Furlandii. Galeria Literacka gromadzi nie tylko dzieła literackie, ale także inne „produkty artystyczne” opublikowane w Królestwie i udostępnia je wszystkim zwiedzającym. W gmachu organizuje się także wystawy na życzenie twórców. Taka organizacja wiąże się z bezterminowym eksponowaniem przez Galerię materiałów dostarczonych przez Twórców.

Galeria nie pobiera żadnej opłaty za organizację wystaw.

 

 Narodowy Park Krajobrazowy 

 

Park Krajobrazowy skupia powierzchnię o łącznej wrtości 7 000 ha. Jest to pierwszy Park Narodowy w Dreamlandzie. Każdy może przyjść i podziwiać wspaniałe gatunki roślin i zwierząt jakiemi natura obdarzyła naszą krainę Agendardu i całej Furlandii.

Narodowy Park Krajobrazowy powstał w 2006 roku. Jest on owocem pracy nowego burmistrza Pana Martina barona de Joustin van Helsing – Liberi. Kraina, w której leży miasto Agendart jest bardzo naturalna. Przez wszystkie wieki była to dzika dolina porosnięta drzewami, która zakończona jest ogromnymi górami. Powstanie miasta Agendart nie zniszczyło wspanialej fauny i flory tego przecudnego miejsca w naszym państwie.

W Narodowym Parku Krajobrazowym jest wiele gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wiginięciem. Dlatego powstanie i rozwój tego rezerwatu to priorytetowe sprawy w naszym mieście. Jako burmistrz miasta Agendrat przyłoże wszelkich starań aby ten rezerwat nadal się rozwijał i przede wszystkim chronił niezliczone jeszcze dzisiaj gatunki roślin i zwierząt, które są zagrożone wyginięciem.

 

 Le Quotidien 

 

„Le Quotidien” to periodyk, którego opiekunami są Ksiestwo Furlandii i Księstwo Morlandu. Czasopismo rozpoczeło swoją działalność w marcu 2010 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Księciem Furlandii i Księciem Morlandu – redaktorami czasopisma. Już niejednokrotnie opublikowane w nim artykuły budziły kontrowersję i zmuszały czytelników do dyskusji nad artykułowanymi przez redaktorów pogladami.

Gazeta posiada kilka kategorii, w tym dwie autorskie „Tato, a Martin powiedział” oraz „SOK” – to własnie one są miejscem gdzie dyskusje nabierają kolorów. Czasopismo zapisało się w historii satyrami, a także powieścią polityczną, która czasem śmieszy, czasem wnerwia, ale zawsze przyciaga wielu czytelników.

Jak mawia hasło przewodnie periodyku „Le Quotidien – czytam, więc jestem!”