Hanza Czarnego Orła


Hanza Czarnego Orła to stowarzyszenie miast furlandzkich powstałe w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej i finansowej. Hanza została założona na mocy Ustawy Rady Księstwa z dnia 6 stycznia 2017 roku Prawo o miastach i powiatach. Do Hanzy należą wszystkie otwarte miasta Furlandii.

Członkowie Hanzy

  1. Książęce Miasto Buuren (zarządcą jest Książę – Daniel von Witt)
  2. Stołeczne Miasto Agendart (zarządcą jest Książę – Daniel von Witt)
  3. Alhambra (zarządcą jest Gonfalonier – Daniel von Witt)
  4. Habsburg (zarządcą jest Baron Nadnetawii – Tomasz von Habsburg)
  5. Segali (zarządcą jest Hrabia Flores – Fryderyk Orański-Nassau)

Komes

Na czele Hanzy stoi Komes wybierany przez miasta zwykłą większością głosów. Obecnie funkcję pełni Daniel von Witt.