Ratusz Miejski

Ratusz Miejski jest miejscem pracy Zarządcy Agendart. W strukturze organizacyjnej urzędu znajdują się następujące komórki:

  • Referat Nieruchomości – dysponuje i zarządza działkami miejskimi,
  • Referat Mieszkańców – prowadzi ewidencję mieszkańców i załatwia ich sprawy,
  • Referat Administracyjno-Finansowy – prowadzi sekretariat i sprawy finansowe Agendart.

Ratusz Miejski mieści się w Rynku Agendart. Poniżej możesz zobaczyć galerię zdjęć Pałacu Ratusza.