Miasto biznesu

O agendardzkich inwestycjach słów kilka:

Od czasu rozpoczęcia urzędowania nowy Zarządca Agedartu stwierdził, że infrastruktura i warunki, jeżeli chodzi o turystykę są na najwyższym poziomie. Zaniedbano natomiast przemysł , i tą sytuację należy zmienić. Władze Agendartu zaczęły skupiać się na wykorzystaniu innego wielkiego potencjału Miasta, a mianowicie na bliskości bogatych złóż wielu surowców naturalnych. Zarządca zainicjował program industrializacji Agendartu: stworzył Agendardzkie Zakłady Budowlane, by wpierać rodzime usługi budowlane oraz Kopalnie Erbokańskie zajmujące się wydobyciem surowców strategicznych na terenie Triumwiratu, huty tejże spółki mają zostać umieszczone w Agendarcie. Wkrótce wydobycie rozpoczną w naszej okolicy Kopalnie Książęce również z siedzibą w Mieście. Władze miejskie w ramach rozpoczętego programu uprzemysłowienia, wprowadzą specjalne ulgi w dziedzinie nieruchomości, dofinansowania i innego rodzaju wsparcie, aby zachęcić inwestorów.

Agendzardzkie Zakłady Budowlane. Jest to spółka świadcząca szeroko pojęte usługi budowlane.

Adres: http://azb.bloog.pl/ 

Kopalnie Książęce otworzyły siedzibę w Agendarcie, zajmują się wydobyciem rudy żelaza i planują otworzyć w Mieście hutę i stalownię.

Kopalnie Erbokańskie zajmują się wydobyciem rudy tytanu w Triumwiracie Erboki.

Adres:

http://kopalnieerbokanskie.bloog.pl/ 

Furland Gold Company. Pionierzy w wydobyciu złota na terenie Palatynatu Furlandii.
Adres:http://furlandia.dreamland.net.pl/serwis/fgc/