Lokalizacja geograficzna

Mapa administracyjna Palatynatu Furlandii znajdująca się poniżej obrazuje położenie miast i osad na terytorium Palatynatu. W części północnej zaznaczono stolicę Unii Saudadzkiej – Agendart.

Agendart położone jest ledwie 15 km od granicy Furlandii z Luindorem, na północnym krańcu Półwyspu Furlandzkiego oraz na styku dwóch dużych krain geograficznych – Niziny Netawskiej na południu i południowym wschodzie oraz Wielkich Gór Furlandzkich na północy i północnym zachodzie. Powierzchnia miasta wraz z przyległościami wynosi 100 km². Stolica Zjednoczonego Księstwa usytuowana jest ponadto na szlaku kolejowym z Alhambry do Saudade oraz tuż przy drogowym węźle między tymi samymi miastami. Ponadto z Agendart można dojechać do Eldolike (osady górniczej nieoznaczonej na powyższej mapie) oraz Furburga – miejscowości na północno-zachodnich krańcach Furlandii.