MIESZKAŃCY
Książęcego Miasta Buuren

  1. Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj
  2. Jego Królewska Wysokość Robert van Buuren
  3. Jego Książęca Mość Daniło markiz de la Vega
  4. Jego Ekscelencja Kryspin van Buuren
  5. Jego Ekscelencja sir Tomasz von Petrowitz
  6. Jego Ekscelencja Krysteek Pavel Ossoliński

Nie ma Cię na liście? Zgłoś się do władz, uzupełnimy ją o Twoje dane.