fdi logo

 

Furlandzki Dom Inwestycyjny – przedsiębiorstwo prowadzące działalność w branży finansowej. Obecnie 100% kapitału zakładowego FDI należy do Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, co jednak w przyszłości ma się zmienić i FDI będzie stopniowo prywatyzowany.

Furlandzki Dom Inwestycyjny posiada w swoim logotypie herb Furlandii oraz krzyż katolicki podkreślając w ten sposób swoje korzenie odnośnie zasięgu działalności oraz zasad jakie powinny rządzić finansami, a doskonale zostało ujmuje to ekonomia chrześcijańska. Finanse mają służyć gospodarce ale nie nią rządzić. Gospodarka może funkcjonować bez pieniędzy (co często ma miejsce w Dreamlandzie), ale finanse nie powinny. Dlatego też Furlandzki Dom Inwestycyjny odrzuca pojęcie odsetek co generalnie rzutuje na cały zakres oferowanych przez niego usług. Pobieranie odsetek jako lichwy jest potępiane w Piśmie Świętym.

FDI specjalizuje się w przyjmowaniu wkładów kapitałowych od inwestorów prywatnych i lokuje te środki w konkretne przedsięwzięcia biznesowe, które mają przynieść pewną stopę zwrotu. Inwestycji dokonuje się tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych. FDI prowadzi także notowania indeksów: IWI oraz IWImedia.

Pages: 1 2 3 4 5 6